PL EN

Magneto Dariusz Bujała

Oferowane usługi

 • Szkolenia wysokościowe
 • Opracowania ochrony ppoż
 • Tłumaczenia:
  • Standardy techniczne i technologiczne,
  • karty charakterystyki,
  • raporty techniczne,
  • raporty z testów,
  • metodyka badań laboratoryjnych,
  • polityka korporacyjna,
  • zarządzanie projektami,
  • zarządzanie jakością,
  • audyty,
  • inwestycje,
  • DTR (instrukcje obsługi, instrukcje użytkowania).

Kontakt

Magneto Dariusz Bujała
E-mail: #home
Tel: #home